ROTARYKLUBBENS ANSVAR

Det er styret i den enkelte rotaryklubb som bestemmer om de skal ha ungdomsutveksling. Alle klubbene skal ha en person som er valgt til å ha dette ansvaret. Klubbkontakten, CYEO (Club Youth Exchange Officer) er den som driver arbeidet med ungdomsutvekslingen i klubben.

RÅDGIVER

Som student skal du ha en rådgiver under ditt utvekslingsår. Denne velges fra den rotaryklubben du kommer til. Rådgiveren skal være en nøytral person og ikke an av vertsfamiliens medlemmer, eller en som er med å administrere utvekslingsprogrammet.