Hva er en rådgiver?

Rådgiver har en viktig rolle i utvekslingen. DYEO har ansvar for å innkalle rådgiver på informasjonsmøte hvor det blir gått gjennom aktuelle tema og oppgaver. Det skal fylles ut eget skjema som bevitner at vertsfamiliene har fått aktuell informasjon. Rådgiver skal være en ”nøytral” person, som studenten skal kunne komme til med fortrolige saker. Derfor skal aldri rådgiver være en av vertsfamiliene. Det kan også være fornuftig at en kvinnelig student har en kvinnelig rådgiver å forholde seg til.