Hva er Rotary?

Rotary er en verdensomspennende organisasjon basert på personer fra ulike yrker. Organisasjonen er litt over 100 år gammel og jobber for å skape forståelse, respekt og fred mellom mennesker. Dette gjøres blant annet ved å praktisere høy etisk standard i sitt yrke, støtte humanitære prosjekter og arbeide for fred i verden.

Rotary har ingen religiøs eller politisk tilknytning og er derfor i utgangspunktet åpen for alle.

Rotarys formål er; å gagne andre. Dette sammenfattes i 4 punkter:

  1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
  2. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.
  3. Å søke og virkeliggjøre Rotary’s idealer ved å gagne andre i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.
  4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

I Norge er vi i dag ca. 13.000 medlemmer fordelt på ca. 330 klubber i hele landet. Rotaryklubbene har ukentlige møter hvor alle bidrar med å informere fra sin profesjon eller det foredras i andre dagsaktuelle tema. Vårt land er delt inn i 7 distrikter som hver styres av sin guvernør. De fleste verv i Rotary har ett års varighet, de skal rotere, derav navnet Rotary. På verdensbasis har Rotary klubber i over 200 land.

Ungdomsutvekslingen er en del av Rotarys internasjonale arbeid og målsetting om ”å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene”.
Ca 1,2 millioner rotarianere i ca 32000 klubber verden over danner et nettverk av personer som jobber på frivillig basis. Herunder også de ansvarlige og støtteapparatet til ungdomsutvekslingen. Over 7000 studenter reiser årlig som Rotary utvekslingsstudenter.