Praktiske opplysninger

Være familiemedlem, ikke gjest
Studenten skal være familiemedlem, ikke gjest i familien. Hun/han skal delta aktivt i familiens
daglige gjøremål og ha sine rettigheter og plikter på samme måte som egne barn i familien.
Familien er, ved å la studenten delta i det daglige gjøremål, en viktig bidragsyter for at studenten
skal bli kjent med vår kultur, skikker og levemåte.
Det er viktig med god kontakt og gjensidig tillit. Dette er avgjørende for personlige samtaler og
vanskelige tema. Hjemlengsel og andre personlig ting kan være vanskelig for en student som er
langt vekk fra familien. Vertsfamilien bør være veileder ved innkjøp av klær og introdusere
studenten i aktuelle miljøer.


Språk
Familien har en viktig rolle for å lære studenten norsk språk. Å lære språket er helt nødvendig for
å få utbytte av oppholdet i henhold til Rotarys intensjoner. Det har til tider vært et problem at vi
snakker så mye engelsk at studentene ikke lærer norsk. En halvtime noen ganger i uka med
enkle setninger, som blir mye brukt, er en god start. Det er forventet at studentene både forstår
og snakker norsk etter et halvt år.


Følge opp skolen
Skolegang er obligatorisk og familien skal følge opp utvekslingsstudenten som de vil gjøre for
egne barn, legge til rette for og hjelpe til med skolearbeide. Det er viktig at skolen følges opp slik
at dette fungerer greit. Rådgiver kontaktes dersom ikke studenten følger skolen som planlagt eller
skolen ikke følger opp tilstrekkelig. Det bør bes om tilbakemelding fra skolen ca en gang i
måneden den første tiden.


Økonomi
Daglige utgifter til mat og hygiene er vertsfamiliens bidrag. Dyre hygieneartikler dekkes av
studenten selv. Vertsfamilien har ikke plikt til å ta med studenten på ferier, men dersom det er
ønsket kan selvsagt studenten være med. Det kan da avtales at foreldrene i hjemlandet betaler
kostnadene ved turen (Eks. Vertsfamilien drar på busstur med musikkforening til utlandet, -
foreldrene må gi samtykke og betaler utgiftene, studenten må følge Rotarys regler på turen.) Se
mer under avsnittet regler for studenten.


Besøk fra hjemlandet
Å få besøk av studentens familie kan være en fin ting, men det er ikke noen selvfølge at
vertsfamilien skal huse studentens familie. Besøk av familien skal være avtalt med klubben slik at
det ikke ødelegger studentens opphold og skolegang her. Besøket bør legges til siste halvdel av
utvekslingsåret.


Overholdelse av reglene
Det er viktig at vertsforeldre og rådgiver er godt informert om hvilke regler studenten skal forholde
seg til. Rotary markedsfører seg med at det er sikkert og trygt å sende studentene på utveksling,
og dette forplikter de som har ansvaret for studentene under oppholdet.
Ved evt. problemer kontaktes rådgiver, og DYEO er til disposisjon.