STUDENT

Har du lyst å tilbringe et skoleår i utlandet? Er du reiselysten og nysgjerrig? Er du utadvendt og liker å treffe nye mennesker? Kan du tenke deg å bli kjent med andre kulturer og levemåter? Har du lyst til å bli god i språk? Hvis du er mellom 16 og 18 år har du en unik sjanse til å tilbringe et skoleår i utlandet.

 

Nettverk og trygghet

Hvorfor tryggest ? - Nettverket i Rotary – din sikkerhet

Rotarys nettverk sørger for at du til en hver tid har noen som kan hjelpe deg, Vertsfamilie, egen rådgiver og hele Rotary-nettverket både i Norge og i vertslandet.

I tillegg til vertsfamilien vil du få en egen rådgiver som er medlem i Rotaryklubben dit du kommer. Dette vil være en fast person hele utvekslingsåret, og skal være en person å gå til dersom det er behov for å ordne praktiske ting eller dersom det er problemer av noe slag. Rådgiver vil normalt være en kontakt til vertsklubben som også er en del av nettverket.

I hvert Rotarydistrikt er det er DYEO (District Youth Exchange Officer) og i tillegg er det en utvekslingsansvarlig i landet, Chairman. Tilsvarende nettverk er det i Norge slik at dersom det oppstår problemer, er det et nettverk av personer som kan ta tak og rydde opp.

Nettverk av: vertsfamilier – rådgiver – klubbmedlemmer – distriktsansvarlige – Chairman i alle land. Dette er et av de store fordelene som gjør det trygt å være Rotary utvekslingsstudent.

Rotary har også en godkjenningsprosedyre i forhold til å kvalitetssikre vertsfamilier og de personer som har ansvar for studentene.