Har du lyst til å reise ut i verden ?

En unik mulighet ! Bli utvekslingsstudent med Rotary!

Hvem kan reise?

Du skal være mellom 16 og 18 år den dagen du reiser
Du skal være godt motivert for utvekslingsåret, og på de rette premisser
Ut fra søknaden og intervju med student vil klubb og distrikt vurdere hvem som får reise.

Hvor kan du reise?

Vi utveksler med de land Rotary har etablert seg i og som driver med ungdomsutveksling. I tillegg vurderer vi sikkerheten i landet generelt.

Vi utveksler med følgende land:
Australia, New Zealand, Brasil, Argentina, Mexico, Ecuador, Colombia, USA, Canada, Sør-Afrika, Japan, Taiwan, Thailand, Filippinene, Frankrike, Tyskland, Belgia, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Portugal.

Når kan du reise?

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/februar. Det er mottakerlandet som bestemmer eksakt dato. 

Oppholdet bør vare minst 11 måneder.
Det er ikke aktuelt å reise hjem på besøk i utvekslingsåret, unntatt ved dødsfall og lignende.