Hva forventes av deg?

At du tar skolen på alvor
At du forholder deg til Rotarys regler og de regler som gjelder dit du kommer
At du er motivert for oppholdet ut fra de premissene som ligger i Rotarys intensjon, dvs er motivert for å ta til deg landets kultur og levemåte og er interessert i lære mest mulig om det som foregår der. Ikke sitte med pc eller ha kontakt med hjemlandet i stedet for å delta i det som foregår der du er.
Du skal holde foredrag i vertsklubben
Du deltar i vertsfamilien som et vanlig familiemedlem
Du skal holde foredrag i sponsorklubben etter hjemkomst
At du i på forespørsel stiller opp og hjelper oss med informasjon om Rotary ungdomsutveksling i ettertid.
At du er positiv og utadvent og en god ambassadør for Norge og Rotary.