1 årig ungdomsutveksling

Er du sulten på nye opplevelser sammen med ungdom i andre land? Rotary sender hvert år ut over 7000 studenter verden over for å gå på skole, bli kjent med annen kultur og språk samt få mange gode venner. Det er ingen forutsetning at du har rotarymedlem i familien, men er du under 18 år og er motivert for nye opplevelser, - da bør du ta en titt videre på vår hjemmeside.

Hvorfor er Rotary best på ungdomsutveksling

Rotary har et nettverk som sørger for at du til en hver tid har noen til å hjelpe deg, og du får egen rådgiver. Økonomisk er det gunstig fordi det ikke er noen som får betalt for å være vertsfamilie eller administrator. Det tilbys turer for studentene i alle land og reglene vedrørende skole er de samme som for andre utvekslingsorganisasjoner.

Vertsfamilier

Hvordan du bor, - vertsfamilier

Du bor hos vertsfamilier, som regel tre eller fire ulike familier, som bor i sammen by eller omegn slik at du kan gå på samme skole hele tiden. Det vil variere om disse familiene er medlemmer av Rotary eller ikke, men familiene skal ha blitt kvalitetssikret av Rotaryklubben. I vertsfamilien skal du behandles som et ordinært familiemedlem og ha rettigheter og plikter som de andre i familien. Poenget med å ha flere vertsfamilier er at du skal oppleve så mye som mulig og ulike familier vil ha forskjellige interesseområder og rutiner.