Praktiske opplysninger

Skole

Du skal gå på skole tilsvarende videregående skole her i Norge. Rotary skaffer skoleplass, bøker samt skoleskyss om det er nødvendig.

Det er mulig å ta dette som tellende år og hoppe direkte over på neste klassetrinn når de kommer hjem. De fleste tar ikke dette som tellende skoleår men velger å oppleve så mye som mulig av de tilbud som er. Selv om skolegang er obligatorisk og er grunnlaget for oppholdstillatelsen, anbefaler vi ikke at det tas som tellende år. Dette fordi policyen i Rotary er å ta til seg så mye av kultur og levemåte og opplevelser som mulig og ikke kun være så opptatt av skole at en må si nei til turer og andre opplevelser. Snakk med rådgiver på skolen om eventuelle kriterier for godkjenning.

Enkelte fag, for eks. språkfag er det uansett mulig å få godkjent og få poeng for når du kommer tilbake. Engelsk blir godkjent dersom du har vært i engelsktalende land, og du kan ta eksamen i Portugisisk, Spansk, Mandarin m.v. og få det godkjent som B eller C språk da du kommer hjem. Slik får du bedre tid til andre fag da du kommer hjem.

Sulten på opplevelser?

Vil du ha masse nye venner, bli kjent med en annen kultur, lære språk, gå på skole i et annet land, dra på rundreiser med andre utvekslingsstudenter og oppleve verden? Da er Rotary ungdomsutveksling noe for deg!

Du får mulighet til å delta på samlinger med Rotary utvekslingsstudenter fra mange land. Du vil bli tilbudt en eller flere rundreiser i Rotary regi i landet eller kontinentet du oppholder deg i. Du vil lære mye og bli kjent med vertslandets kultur og levemåte fra innsiden, oppleve hvordan det er å være ungdom i landet du kommer til. Ved å være positiv og utadvendt vil du i løpet av et år, garantert få masse nye venner, - og erfaringsmessig vil noen av disse bli dine venner for resten av livet. De fleste som reiser omtaler dette som det beste året i sitt liv.

Hvorfor er Rotary Utveksling best økonomisk?

Det obligatoriske koster:
- totalt for studenter utenfor Europa: cirka kr 22 000 - 27 000
- totalt for studenter i Europa: cirka kr 16 000 - 19 000

Du får lommepenger av Rotary, cirka kr 800 per måned.

Du får gratis skolebøker, og også gratis skyss til skolen om nødvendig.

Rotaryklubben du reiser til, vertsklubben, dekker:

Lommepenger hver måned tilsvarende cirka 100 US dollar per måned; cirka kr 800.
Obligatoriske skolebøker
Skyss til skolen dersom nødvendig
Reise til og fra obligatoriske samlinger i Rotary regi

Dette dekker du selv:

Søknadsgebyret er fra 1.1.2016 forandret til kr. 10.000
Dette gebyret inkluderer introduksjonspakke, søknadsgebyr, infomøte (ikke reise til/fra) samt Rotaryeffekter.
Flybilletter tur – retur kr. 12 000 – 17 000
Forsikring godkjent av Rotary ca kr.  6 000
Mørk blå blazer som ”uniformsjakke” som du bl.a. fester minner på kr 700 – 1 100
Div gaver til vertsfamilie og klubb kr. 1 000

Dette er obligatoriske kostnader og vi angir ca priser da det avhenger av hvor langt du vil reise.

Dette er det valgfritt om du vil delta på:

Reiser og samlinger i skolens regi som ikke dekkes av skolen
Språkkurs som dekkes av deg selv eller klubben (kan også være obligatorisk)
Reiser i Rotary regi som du ønsker å delta på
Andre aktiviteter som du selv velger å være med på